Hem


annons:

Välkommen till Vikens Båtklubb!


Vikens Båtklubb är en ideell förening som bildades den 30 juni 1968. Klubbens ändamål är att bereda medlemmarna båtplats samt att skapa trivsel, rättvisa, gemenskap  och jämställdhet mellan klubbmedlemmarna.

Klubben har idag ca 100 st medlemmar.


Klubben är verksam i Lilleby Hamn som, utöver Vikens Båtklubb består av Sillviks Båtklubb och Lilleby Båtklubb. Hamnanläggningen och dess skötsel och underhåll drivs gemensamt av de tre klubbarna. Se även Lilleby Hamns hemsida.

AKTUELLT

  • ERBJUDANDEN från Västkustens Båtförbund
  • ERBJUDANDE om DNA stöldskyddsmärkning via Svenska Stöldskyddsföreningen