Info


Se sida KALENDER för
planerade arbetsdagar etc.
Kontaktinformation


Adress:

Vikens Båtklubb

Box 185

423 22 Torslanda


e-post:

info@vikensbk.se


Plusgiro:

426354-7


Stadgar / Mötesprotokoll / Instruktioner / Rutiner


Dokument (öppnas I nytt fönster):

Stadgar

Kranförarens uppgifter

Nattvaktens uppgifter

Rutin gällande Intresseanmälan


Intresseanmälan


Intresseanmälan omfattar;

  1. Önskemål gällande byte av båtplats (gäller endast ordinarie medlem)
  2. Önskemål gällande sjöbod (gäller endast ordinarie medlem)
  3. Medlemskap i Vikens Båtklubb


  • Intressanmälan kan lämnas till klubben via e-post (info@vikensbk.se).
  • Intressent ansvarar för att intresseanmälan årligen förnyas skriftligt under perioden från 1/1 till 31/1 varvid datum för ursprunglig intresseanmälan kvarstår.
  • Beslutad rutin finns att tillgå via denna länk (öppnas i nytt fönster).

Miljö , RENINGSVERK. YTTERLIGARE MILJÖ-INFO PÅ LILLEBY HAMNS HEMSIDA SAMT PÅ KLUBBARNAS ANSLAGSTAVLOR. DETTA ÄR VBKS HEMSIDA


Dokument

Rapport från projekt "Hav möterLand" (OBS! 3.1 MB stor fil - öppnas I nytt fönster). Handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar.


Havs & Vattenmyndighetens riktlinjer för Båtbottentvättning av fritidsbåtar (öppnas i nytt fönster).


Miljöarbete i Lilleby hamn, internt PM (öppnas i nytt fönster)

RENINGSVERKET FUNKTIONSBESKRIVNING

Information on hamnens reningsverk:

Reningsverk (pdf - öppnas i nytt fönster)

RENINGSVERKET
EXTRIÖR INTRIÖR