Kalender

2023Planerade aktiviteter

OBS; Planerade aktiviteter som arbetsdagar inkl bommar i och/upp, presenteras och beslutas på årsmötet. (före årsmötet =plan)


ICE MASTER TEAM/ UPPTAG MARS, ISÄTTNING NOVEMBER
Upptagning resp isättning i samband med bomupptagning/isättning.

Service , funktions test utförd innan isättning

  

Medlemsmöten 

STATUS

Dat

Kommentar

Årsmöte

OK

Onsdag 8 Mars 

Trulsegårdsskolan

Sommarmöte

OK

Lördag 17 Juni

VBK Klubbstuga hamnen

Arbetsdagar kl 9.00

LÖRDAG

arb. ledare se separat info

1 - vår


22 APRIL

Udda platsnummer

2 - vår


29 APRIL

Jämna platsnummer

3 - höst


23 SEPTEMBER

Jämna platsnummer

4 - höst


30 SEPTEMBER

Udda platsnummer

Bommar / ICE MASTER

LÖRDAG

Isättning BOMMAR
Upptag ICE MASTER


25 MARS KL 9

Närvarolista

Upptagning BOMMAR

Isättning ICE MASTER


11 NOVEMBER KL 9

Närvarolista

3-KLUBBSMÖTEN 
 VBK,LBK,SBK och
 Kran o Miljö


planering 5 ggr/år
25 jan,22mars,10 maj och

                            6 sept, 18 Okt
> uppdatering ok i feb<

Onsdagar kl 18 

varierande klubbstuga alt
virtuellt möte 

MILJÖINSPEKTION

OK/

PLAN  

24 mars 2022 /(2023 planeras)

Gäller Lilleby hamn;
               alla klubbar

Kommunalt vatten

April -

Sept/okt

uppdateras efter rapport från kommunen

AVSTÄNGNING

PREL 31 OKT - 4 NOV
PÅSÄTTNING XX MM

>Påsättning

som std , sista April

> Avstängning 

2023  vXX;  


Krandagar under våren och hösten


Se Lilleby Hamn hemsida - länk