Kalender

2021


Planerade aktiviteter 


Planerade aktiviteter som arbetsdagar presenteras och beslutas vid klubbens årsmöte, som hålls i mars månad.
>uppdatering till årsmötet ev justering efter årsmötet<

Medlemsmöten 

Årsmöte


onsdag 24/3 kl 18:00

Virtuellt möte

Sommarmöte


Datum ej bestämt

Hamnen

Arbetsdagar 

arb. ledare se separat info

1 - vår


lördag 17/4 kl 09:00

Udda platsnummer

2 - vår


lördag 24/4 kl 09:00

Jämna platsnummer

3 - höst


lördag 25/9 kl 09:00

Jämna platsnummer

4 - höst


lördag 9/10 kl 09:00

Udda platsnummer

Bommar

Isättning


lördag 27/3 kl 09:00

Upptagning


lördag 6/11  kl 09:00

3-KLUBBSMÖTEN /
Samordnoingsmöte
VBK,LBK,SBK och
Kran o Miljö

planering 5 ggr/år
27 jan,17mars,12 maj och

8 sept, 20 Okt
>prel uppdatering per januari<

Onsdagar kl 18 

varierande klubbstuga alt  Vituellt möte

Krandagar under våren och hösten


Se Lilleby Hamn hemsida - länk